top of page

Match-fixing, a normalized phenomenon?
Exploring, mapping, and understanding match-fixing in sport

Doctoraat Stef Van Der Hoeven

Matchfixing heeft zichzelf getoond als een omstreden en wijdverspreide bedreiging voor de integriteit van sport. Samen met meerdere matchfixing schandalen die in verschillende sporten en landen aan het licht zijn gekomen, is de academische belangstelling voor matchfixing de afgelopen decennia toegenomen. Hoewel verschillende onderzoekers uit uiteenlopende wetenschappelijke disciplines hebben geprobeerd de complexe en veelzijdige aard van matchfixing te onderzoeken en te begrijpen, blijft onderzoek naar matchfixing nog steeds empirisch en theoretisch onderbelicht. Dit doctoraatsproefschrift helpt deze leemte op te vullen door matchfixing in de sport te verkennen, in kaart te brengen en te begrijpen. Dit proefschrift heeft als doel verder te gaan dan alleen het beschrijven van matchfixing, het wil het fenomeen ook contextualiseren en beter helpen te verklaren.

bottom of page