Strategisch basis onderzoek gefinancierd door FWO
 

De negatieve impact van fraude in sport – zijnde elk gedrag dat tot doel heeft de uitkomst van een sportcompetitie te beïnvloeden of sport misbruikt omwille van financiële of andere motieven – is nooit prominenter aanwezig geweest dan vandaag. Fraude in sport ondermijnt niet alleen de aantrekkelijkheid van sport als economische miljarden business, het bedreigt ook de integriteit van sport. Fraude in sport moet op een geïntegreerde manier worden aangepakt door samenwerking
tussen sportorganisaties en publieke en private organisaties, zodat sport haar positieve rol ten volle kan benutten (bijvoorbeeld voor het bevorderen van publieke gezondheid en sociale cohesie). De bestaande inzichten in de oorzaken en gevolgen van fraude in sport en in de gewenste preventieve maatregelen zijn echter beperkt en sterk gefragmenteerd. Bijgevolg zijn ook de voorgestelde hervormingen slechts beperkt effectief.
Het PrOFS project biedt een ambitieuze, state-of-the-art, multidisciplinaire wetenschappelijke benadering. Daarmee komt het PrOFS project tegemoet aan de oproepen van zowel academici als het werkveld om een holistisch kader te ontwikkelen. Het PrOFS project beoogt een systemische verandering, die mogelijk wordt gemaakt door de nauwe samenwerking tussen een breed scala aan onderzoekers en de voornaamste stakeholders in de strijd tegen fraude in sport. Voor de eerste keer wordt een multidisciplinair project voorgesteld dat op basis van wetenschappelijk onderzoek concrete tools ontwikkelt en test (bvb. fraude in sport barometer, risicoaudit, misdaad-monitoring) en oplossingen aanreikt (bvb. nieuwe wetgeving, educatieve workshops, competitie-hervormingen) in de optimalisatie van de strijd tegen fraude in sport. De focus van het PrOFS project ligt op die types van fraude (met name matchfixing, mensenhandel, omkoping, financiële en sociale fraude met inbegrip van witwaspraktijken) die het sterkst aanwezig zijn, maar waartegen een geïntegreerde aanpak ontbreekt.

Impact en Doelstellingen

Impact


Het feit dat PrOFS zijn oorsprong vindt in een dringende vraag van het sportdomein (bottom up) en
niet in een louter wetenschappelijk gepercipieerde nood (top down) vormt een sterk innovatief
element van het PrOFS project. Dit wordt eveneens duidelijk geïllustreerd door de grote en diverse
groep van organisaties die via intentieverklaringen hebben gesteld te willen meewerken aan het
PrOFS project. Als dusdanig is een grote impact op het Vlaamse sportdomein mogelijk. De
hierboven aangehaalde activiteiten leveren tools die nuttig zijn voor een breed gamma aan
verschillende stakeholders. Terwijl sommige werkpakketten inzoomen op bepaalde types van
fraude of op bepaalde acties, zal ons laatste werkpakket een holistische en geïntegreerde
benadering ontwikkelen en presenteren.

Doelstellingen

1. De creatie van een wetgevend kader dat de kansen op verschillende types fraude verkleint.
2. De organisatie van sportcompetities op een wijze die de kansen op fraude verkleint.
3. Het inbouwen van voldoende controles, systemen, en checks in sportorganisaties om fraude te voorkomen.
4. De ontwikkeling van een permanent netwerk of agentschap dat fraude kan monitoren en preventieve steun kan bieden.
5. Het voorzien van maatregelen (barometer) aan publieke agentschappen om de preventie van fraude te evalueren.
6. De morele ontwikkeling van atleten, coaches en leiders in de sport sector.
7. Het voorzien van tools voor managers en bestuurders om fraude op een effectieve wijze te voorkomen.
8. Het voorzien van een blauwdruk van een geïntegreerd anti-fraude systeem 
9. Het engageren van alle stakeholdergroepen in sport om samen te werken in de strijd tegen fraude in sport.

Werkpaketten

TEAM

PROMOTOR

Prof. dr. Annick Willem

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 

CO-PROMOTOREN

Prof. dr. Alain van hiel

Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Prof. dr. Wim Hardyns

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) – UGent

Prof. dr. Tom Vander Beken

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) – UGent

Prof. dr. An Vermeersch

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) – UGent

Prof. dr. Letizia Paoli

Leuven Institute of Criminology (LINC) – KU Leuven

POSTDOCTORAAL ONDERZOEKERS

Dr. Bram Constandt

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 

Cleo Schyvinck

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 

DOCTORANDI

Gema Souvenir

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 

Louis Vandercruysse

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) – UGent

Lucie Vanwersch

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) – UGent

Sofie Gotelaere

Leuven Institute of Criminology (LINC) – KU Leuven

Partners

 © 2021 by Ghent University - Department of Movement & Sport Sciences - Sport Management.