top of page

UGent-studenten zamelen 41.000 euro in voor het Kinderkankerfonds met sportevenementen

Gepubliceerd:

23 mei 2024

Laatste update:

24 mei 2024

Auteur:

Thibault Fouquaert

Een recordbedrag van 41.311 euro werd opgehaald door de studenten van de eerste Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen voor het Kinderkankerfonds, een prestatie van formaat.


De uitdaging was groot voor deze masterstudenten. Als onderdeel van het vak Sport Event Management werkten ze in teams om een winstgevend sportevenement te organiseren. Zo leerden ze verschillende aspecten van eventmanagement kennen, zoals het aantrekken van sponsors en partners en het halen van strakke deadlines.


Ze organiseerden maar liefst 14 sportevenementen, variërend van een trailrun en een hockeytoernooi tot een duatlon, gezinssport, een padeltoernooi en zelfs een sessie quadrapong (tafeltennis met een speeloppervlak van vier inch). En dat alles onder de deskundige begeleiding van praktijkassistent Kris De Coorde.


Hun inspanningen wierpen hun vruchten af: ze zamelden maar liefst 41.311 euro in, een record aller tijden. De opbrengst wordt jaarlijks gedoneerd aan een goed doel dat door de leerlingen wordt gekozen. Dit jaar viel de keuze op het Kinderkankerfonds.


De cheque werd overhandigd aan het Kinderkankerfonds door Kris De Coorde, die de studenten begeleidde, professor Annick Willem, docent van de cursus, en professor Matthieu Lenoir, voorzitter van de cursus.

A record sum of 41,311 euros was raised by the students of the first Master of Physical Education and Movement Sciences for the Children's Cancer Fund, an achievement of note.


The challenge was great for these master's students. As part of the Sports Event Management subject, they worked in teams to organise a profitable sports event. This gave them the chance to learn about different aspects of event management, including attracting sponsors and partners and meeting tight deadlines.


They organised no less than 14 sports events, ranging from a trail run and a hockey tournament to a duathlon, family sports, a padel tournament and even a session of quadrapong (ping-pong with four-inch playing surface). All under the expert guidance of practice assistant Kris De Coorde.


Their efforts paid off: they collected an impressive 41,311 euros, an all-time record. The proceeds are donated annually to a charity chosen by the students. This year, the choice fell on the Children's Cancer Fund.


The presentation of the cheque to the Children's Cancer Fund was made by Kris De Coorde, who supervised the students, Professor Annick Willem, lecturer of the course, and Professor Matthieu Lenoir, president of the course.

bottom of page