top of page

Uitnodiging sluitstuk BOA 2019-2021: Keynote voorprogramma over de duurzaamheid in en van sport en proclamatie van nieuwe lichting Belgian Olympic Academy professionals op donderdag 31 maart.

Gepubliceerd:

10 maart 2022

Laatste update:

11 maart 2022

Auteur:

Cleo Schyvinck

Op donderdag 31 maart proclemert de Belgian Olympic Academy een niewe lichting van 16 sport professionals die de afgelopen drie jaar onze opleiding hebben gevolgd. In totaal hebben 36 experten uit het academische of werkveld meer dan 100 uren aan les, cases, business games en andere gegeven. Dit resulteerde in een sterk netwerk, tevreden deelnemersveld, sterke samenwerking en een hoop motivatie om een nieuw BOA traject te lanceren.

Donderdag 31 maart is iedereen dan ook van harte welkom voor het voorprogramma, BOA proclamatie en afsluitende recepties. We starten de avond met een welkomswoord van alle opleidingspartners, waarna prof. Géraldine Zeimers (UCLouvain) een keynote zal geven over de duurzaamheid in en van sport. Tot slot hebben we nog twee experten uitgenodigd, zijnde Dominique Monami en Hedeli Sassi, om samen met prof. Zeimers in debat te treden over de topics maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR) in de sport en duurzaamheid van en in de sport. De visie van UGent op levenslang leren en de proclamatie worden gehouden door Directie Onderwijsaangelegenheden UGent en oud vakgoepvooriztter Bewegings- en sportwetenschappen, prof. Ilse De Bourdeaudhuij.

On Thursday 31 March, the Belgian Olympic Academy will present a new batch of 16 sports professionals who have followed our course for the past three years. In total, 36 experts from both an academic and professional field have given more than 100 hours of lessons, cases, business games and others. This resulted in a strong network, satisfied participants, strong cooperation and a lot of motivation to launch a new BOA course.


Thursday, 31 March, everyone is welcome for the pre-programme, BOA proclamation and closing reception. We start the evening with a welcome from all training partners, after which prof. Géraldine Zeimers (UCLouvain) will give a keynote on sustainability in and of sport. Finally, we have invited two experts, Dominique Monami and Hedeli Sassi, to join Prof. Zeimers in a debate on the topics of corporate social responsibility (CSR) in sport and sustainability of and in sport. The vision of UGent on lifelong learning and the proclamation will be held by the Directorate of Educational Affairs UGent and the former department chair of Movement and Sports Sciences, prof. Ilse De Bourdeaudhuij.

bottom of page