top of page

Vacature postdoctoraal onderzoeker en onderzoekscoördinator PrOFS project

Gepubliceerd:

24 juni 2024

Laatste update:

24 juni 2024

Auteur:

Thibault Fouquaert

Functieomschrijving

Je voert academisch onderzoek uit in het domein van Sportbeleid en Sportmanagement en in het bijzonder in het PrOFS (preventie van fraude in de sport) project. Je coördineert het PrOFS project wat inhoudt dat je de doctoraatsonderzoeker mee helpt begeleiden, de valorisatie van het project coördineert, de werkveldcontacten en communicatie onderhoudt en meehelpt aan de verduurzaming van het project. Het gaat om een korte opdracht in de laatste fase van een grootschalig multidisciplinair onderzoeksproject.

Je komt terecht in de onderzoeksgroep Sportmanagement aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen van de UGent. Deze onderzoeksgroep heeft als missie uitblinken in onderzoek, onderwijs en dienstverlening die de professionaliteit en integriteit van sportorganisaties versterken.       


Functieprofiel

Je hebt bij voorkeur een doctoraat verworven in één van de volgende domeinen: Health Sciences, Psychology, Business Administration, Public Management, Sport Sciences, of andere in de sociale wetenschappen. Aan de diplomavoorwaarden moet voldaan zijn op datum van aanstelling. Gezien de veelvuldige contacten in het werkveld en coördinatie van de communicatie en valorisatie die in het Nederlands gebeurt, is kennis van het Nederlands noodzakelijk. In tweede instantie komen ook kandidaten met een masterdiploma in aanmerking wanneer geen geschikte postdoctoraal onderzoeker kon worden geselecteerd.

 

Bijkomende voorwaarden:

·         Je kan zelfstandig en in teamverband werken.

·         Je hebt kennis van en/of ervaring in de Vlaamse sportcontext en het Vlaamse Sportbeleid.

·         Je hebt interesse in het domein van (nonprofit) management.

·         Je hebt ervaring met het coördineren van interdisciplinair onderzoek.

·         Je hebt grote interesse in wetenschappelijk en projectmatig onderzoek.

·         Je hebt voldoende kennis van sociaalwetenschappelijke methodologieën.

·         Je hebt kennis van ethische aspecten in de sport en in het bijzonder van het domein van fraude in de sport

         

Solliciteren

 Meer informatie over de vacature en de applicatieprocedure vind je op: https://jobs.ugent.be/job/Gent-Postdoc-projectcoördinator-9000/797732102/

Je kan ook steeds uw CV en motivatiebrief sturen naar Annick.Willem@ugent.be en cleo.schyvinck@ugent.be, alsook hen contacteren voor bijkomende vragen.

 

Informatie over de vacature en aanstelling

Uiterste inschrijvingsdatum: 29 juli, 2024 24:00

Vakgroep: Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen

Type contract: Contract van bepaalde duur, periode van 6 maanden

Aanstelling: 80%

Statuut: wetenschappelijk medewerker

Datum indiensttreding: ten vroegste op 1 september 2024

This vacancy is only available in Dutch. For more information and information on how to apply, please check the Dutch version (language select box upper right corner) of this news item page.

bottom of page