SPORTMANAGEMENT

OLYMPISCHE LEERSTOEL

SPORTMANAGEMENT

OLYMPISCHE LEERSTOEL

OLYMPISCHE LEERSTOEL Henri de Baillet Latour - Jacques Rogge

Over de Olympische Leerstoel
 

De Olympische Leerstoel Henri de Baillet Latour-Jacques Rogge is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit Gent en de Université catholique de Louvain (UCL), met de financiële steun van het Fonds Baillet Latour. De Olympische Leerstoel Henri de Baillet Latour - Jacques Rogge is de vijfde Olympische Leerstoel ter wereld en heeft als doel de academische studie van de diverse aspecten van het management van sportorganisaties, met een accent op de Olympische waarden rond sportethiek en deontologie van de sporters te stimuleren en de samenwerking op het gebied van sportwetenschappen tussen beide universiteiten en landsgedeelten te bevorderen. Het Fonds Baillet Latour hernieuwde haar steun aan de Olympische leerstoel tot 2020.

 

Momenteel wordt aan beide universiteiten een doctoraatsbursaal gefinancierd met de middelen vanuit de leerstoel om onderzoek te doen binnen het domein van het sportmanagement en de Olympische waarden. Aan de UGent werd de Olympische Leerstoel geleid door Professor Marc Maes, tot zijn onverwacht overlijden in 2010. Professor Annick Willem volgde hem op als professor sportmanagement, verbonden aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen. Aan de UCL vervult Professor Thierry Zintz deze functie.

 

De Olympische Leerstoel laat toe om aan beide universiteiten binnen de onderzoeksgroepen Sportmanagement een expertise centrum uit te bouwen in het domein van sportethiek, sportmanagement en Olympische waarden. Dankzij deze Leerstoel kunnen beide universiteiten hun intra- en interuniversitaire samenwerking verder opdrijven. Vaak worden onderzoeksseminaries en gastlezingen georganiseerd zowel aan de UGent als aan de UCL.

 

De keuze voor de universiteiten van Gent en Louvain-La-Neuve, net zoals het kiezen van een naam voor deze unieke samenwerking gebeurden niet zomaar lukraak. Graaf Henri de Baillet-Latour studeerde ooit aan de Université Catholique de Louvain, Graaf Jacques Rogge op zijn beurt studeerde aan de Universiteit Gent en ontving er in 2001 een eredoctoraat. Beiden waren ze de enige twee Belgische voorzitters van het Internationaal Olympisch Comité; Graaf De Baillet-Latour vervulde deze taak van 1926 tot 1942 en Graaf Rogge was voorzitter van 2001 tot 2013.

 

Het Fonds Baillet Latour kent ook financiële steun toe aan de Olympische Beweging en aan de Belgische atleten en dit zowel aan de atleten van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité als aan de atleten van de Special Olympics en van de Paralympics.

De Olympische week
 

Jaarlijks organiseren de universiteiten van Gent en Louvain-La-Neuve in het kader van de Olympische leerstoel een Olympische week. Centraal in deze week staan de socio-economische thema's gerelateerd aan de Olympische beweging en spelen. Hierin wordt onder andere een lessenreeks georganiseerd omtrent een actueel en relevant thema, gedoceerd door een internationale expert.

 

2018

Prof. Stephan Wassong

Anti-doping beleid van het IOC

Professor Stephan Wassong, die verbonden is aan de German Sport University Cologne beschikt over heel wat expertise inzake het antidopingbeleid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

2017

Prof. Sigmund Loland

Fair play in sport clubs

 

Prof. Sigmund Loland, is een internationale autoriteit op het vlak van sportethiek. Zijn expertise heeft in het bijzonder betrekking op de thema’s fair play, prestatieverbetering in sport en samenleving, epistemologie van beweging en de geschiedenis van ideeën.

 

 

2019

Prof. Kathy Babiak

MVO in sport

Professor Kathy Babiak is directeur van het "Michigan Center for Sport & Social Responsibility" aan de Universiteit van Michigan.  Ze is een autoriteit op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen in sport. 

2015

Prof. Benoît Séguin

De toekomst van sport sponsoring

 

Professor Benoît Séguin is expert in sportmarketing. Zijn expertise kadert vooral rond ambush marketing, marketing binnen nationale sportorganisaties en  marketing en sposoring m.b.t. de Olympische spelen.

 

 

2013

Prof. Vasil Girginov

Sportbeleid en participatie

 

Professor Vasil Girginov voert onderzoek uit naar de nalatenschap van de Olympic Games op vlak van sportontwikkeling en naar de relatie tussen de cultuur nationale sportbeleidsinstellingen en sportparticipatie.

 

 

2011

Prof. Susan Brownell

Sportantropologie

 

Professor Susan Brownell voert onderzoek naar antropologie, in het bijzonder in het kader van de Olympische spelen, en is China-expert met twee decennia ervaring in de Chinese sportwereld.

 

 

2009

Prof. Jim Parry

Ethische waarden en de Olympische beweging

 

Professor Jim Parry was hoofd van het departement Filosofie aan de universiteit van Leeds. Zijn werk kadert zich in toegepaste ethiek en politieke filosofie.

 

2014

Prof. Mike McNamee

Sportethiek

 

Prof. Mike McNamee is professor sportethiek. Hij voert onderzoek naar ethische problemen en uitdagingen in de sportwereld, zoals doping, privacy van atleten, nieuwe technologieën in sport en fair play.

 

 

2012

Prof. Jean-Loup Chappelet

Governance of sport

 

Het onderzoek van Prof. Jean-Loup  Chappelet aan het IDHEAP spitst zich toe op het management van informatica en technologie, alsook op management en beleid van sportieve vzw's.

 

 

2010

Prof. Chelladurai

Organizational theory

 

Professor Chelladurai een gerenommeerd auteur in het domein van sportmanagement. Hij is gespecialiseerd in organizational theory en organizational behavior in de sport context.

 

 

© 2016 by Ghent University - Movement and sport sciences - Sport Management.

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • w-googleplus
  • w-youtube