top of page

OLYMPISCHE LEERSTOEL Henri de Baillet Latour - Jacques Rogge

Over de Olympische Leerstoel

 

De Olympische Leerstoel Henri de Baillet Latour-Jacques Rogge is een samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit Gent en de Université catholique de Louvain (UCL), met de financiële steun van het Fonds Baillet Latour.

 

De Olympische Leerstoel Henri de Baillet Latour - Jacques Rogge is de vijfde Olympische Leerstoel ter wereld en heeft als doel de academische studie van de diverse aspecten van het management van sportorganisaties, met een accent op de Olympische waarden rond sportethiek en deontologie van de sporters te stimuleren en de samenwerking op het gebied van sportwetenschappen tussen beide universiteiten en landsgedeelten te bevorderen. Het Fonds Baillet Latour hernieuwde haar steun aan de Olympische leerstoel tot 2020.

 

Aan de UGent werd de Olympische Leerstoel geleid door Professor Marc Maes, tot zijn onverwacht overlijden in 2010. Professor Annick Willem volgde hem op als professor sportmanagement, verbonden aan de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen. Aan de UCL vervult Professor Thierry Zintz deze functie.

Op 29 augustus 2021 kwam er het spijtige nieuws dat Jacques Rogge overleden is. Als voortrekker van doping- en fraudevrij sporten had Rogge een grote impact op onze onderzoeksgroep, waar wij blijven streven om deze waarden te vertegenwoordigen en ondersteunen via ons onderzoek en onderwijs. Onze condolaties aan familie en vrienden.

logo Olympische leerstoel blauw.png
FBLlogo21.jpg

De Olympische Leerstoel laat toe om aan beide universiteiten binnen de onderzoeksgroepen Sportmanagement een expertise centrum uit te bouwen in het domein van sportethiek, sportmanagement en Olympische waarden. Dankzij deze Leerstoel kunnen beide universiteiten hun intra- en interuniversitaire samenwerking verder opdrijven. Vaak worden onderzoeksseminaries en gastlezingen georganiseerd zowel aan de UGent als aan de UCL.

 

De keuze voor de universiteiten van Gent en Louvain-La-Neuve, net zoals het kiezen van een naam voor deze unieke samenwerking gebeurden niet zomaar lukraak. Graaf Henri de Baillet-Latour studeerde ooit aan de Université Catholique de Louvain, Graaf Jacques Rogge op zijn beurt studeerde aan de Universiteit Gent en ontving er in 2001 een eredoctoraat. Beiden waren ze de enige twee Belgische voorzitters van het Internationaal Olympisch Comité; Graaf De Baillet-Latour vervulde deze taak van 1926 tot 1942 en Graaf Rogge was voorzitter van 2001 tot 2013.

 

Het Fonds Baillet Latour kent ook financiële steun toe aan de Olympische Beweging en aan de Belgische atleten en dit zowel aan de atleten van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité als aan de atleten van de Special Olympics en van de Paralympics.

De Olympische Week

Jaarlijks organiseren de universiteiten van Gent en Louvain-La-Neuve in het kader van de Olympische leerstoel een Olympische week. Centraal in deze week staan de socio-economische thema's gerelateerd aan de Olympische beweging en spelen. Hierin wordt onder andere een lessenreeks georganiseerd omtrent een actueel en relevant thema, gedoceerd door een internationale expert.

2018 - Prof. Stephan Wassong

Schermafbeelding 2020-09-05 om 13.13.18.
Anti-doping beleid van het IOC​

Professor Stephan Wassong, die verbonden is aan de German Sport University Cologne beschikt over heel wat expertise inzake het antidopingbeleid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

2019 - Prof. Kathy Babiak

babiak_kathy_2019.jpg
MVO in sport

Professor Kathy Babiak is directeur van het "Michigan Center for Sport & Social Responsibility" aan de Universiteit van Michigan.  Ze is een autoriteit op vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen in sport.

2017 - Prof. Sigmund Loland

Loland.jpg
Fair play in sport clubs

Prof. Sigmund Loland, is een internationale autoriteit op het vlak van sportethiek. Zijn expertise heeft in het bijzonder betrekking op de thema’s fair play, prestatieverbetering in sport en samenleving, epistemologie van beweging en de geschiedenis van ideeën.

2015 - Prof. Benoît Séguin

Benoit_Séguin.gif
De toekomst van sport sponsoring

Professor Benoît Séguin is expert in sportmarketing. Zijn expertise kadert vooral rond ambush marketing, marketing binnen nationale sportorganisaties en  marketing en sposoring m.b.t. de Olympische spelen.

2014 - Prof. Mike McNamee

McNamee.jpg
Sportethiek

Prof. Mike McNamee is professor sportethiek. Hij voert onderzoek naar ethische problemen en uitdagingen in de sportwereld, zoals doping, privacy van atleten, nieuwe technologieën in sport en fair play.

2013 - Prof. Vasil Girginov

girginov.jpg
Sportbeleid en participatie

Professor Vasil Girginov voert onderzoek uit naar de nalatenschap van de Olympic Games op vlak van sportontwikkeling en naar de relatie tussen de cultuur nationale sportbeleidsinstellingen en sportparticipatie.

2012 - Prof. Jean-Loup Chappelet

Chappelet.jpg
Governance of sport

Het onderzoek van Prof. Jean-Loup  Chappelet aan het IDHEAP spitst zich toe op het management van informatica en technologie, alsook op management en beleid van sportieve vzw's.

2011 - Prof. Susan Brownell

Prof. Brownell.jpg
Sportantropologie

Professor Susan Brownell voert onderzoek naar antropologie, in het bijzonder in het kader van de Olympische spelen, en is China-expert met twee decennia ervaring in de Chinese sportwereld.

2010 - Prof. Chelladurai

Prof. Chealldurai.jpg
Organizational theory

Professor Chelladurai een gerenommeerd auteur in het domein van sportmanagement. Hij is gespecialiseerd in organizational theory en organizational behavior in de sport context.

2009 - Prof. Jim Parry

Schermafbeelding 2020-10-24 om 12.40.38.
Ethische waarden en de Olympische beweging

Professor Jim Parry was hoofd van het departement Filosofie aan de universiteit van Leeds. Zijn werk kadert zich in toegepaste ethiek en politieke filosofie.

bottom of page