VAKGEBIED

Sport-voor-allen door SAMENWERKINGEN

Inter-organisatorische relaties zijn een noodzaak voor sportorganisaties om middelen te verkrijgen, efficiëntie te behouden en effectief te zijn in hun sport-voor-allen beleid.

 

Meer dan 50% van de inter-organisatorische samenwerkingsverbanden mislukt door een gebrekkige aansturing van de samenwerking. We bestuderen samenwerkingstypes, besluitvormingsmechanismen en processen op het niveau van de beoefenaars, de organisatie en het beleid in functie van het realiseren van een sport-voor-allen beleid.

 

Onderzoek naar samenwerkingsverbanden gebeurt in samenwerking met het N-lab van de Universiteit Gent.

 

ETHIEK-CSR

De sportwereld heeft een complexe relatie met ethiek en waarden. Enerzijds zijn er heel wat voordelen verbonden aan de praktijk en de organisatie van de sport, zoals gezondheid, sociale cohesie, sociaal kapitaal,...

 

Aan de andere kant lijdt de sport onder een morele crisis: matchfixing, slecht bestuur, doping, ... komen elke dag in de media aan bod. Deze paradox moet in goede banen geleid worden. 

 

We bestuderen hoe sport goed kan zijn (sportethiek) en goed kan doen (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Onderzoek naar sportethiek en Olympische waarden is ingebed in de Olympische leerstoel Henri de Baillet Latour-Jacques Rogge.

Projecten - lopend onderzoek

EPOSM

Preventie van Sportgerelateerde Matchfixing

 

Een Erasmus+ Sport partnerschap tussen academische en niet-academische organisaties dat sportgerelateerde matchfixing onderzoekt in verschillende sportdisciplines op Europees niveau. Bovendien zal dit project ook op maat gemaakte trainingssessies organiseren.

Missie:

“De kennis, het bewustzijn en de morele beoordeling over sportgerelateerde matchfixing verhogen onder mensen die betrokken zijn in sport, door middel van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak die anderen kan inspireren.”

Visie:

“Het waarborgen van fair play in sport door te streven naar een competitie zonder matchfixing.”

Doelen:

  • Het bewustzijn over de prevalentie van sportgerelateerde matchfixing verhogen.

  • De morele beoordeling over het feit dat sportgerelateerde matchfixing fout is, stimuleren. Sportgerelateerde matchfixing bedreigt immers de geloofwaardigheid en de aantrekkelijkheid van sport.

  • De kennis over sportgerelateerde matchfixing delen en overdragen via de organisatie van op maat gemaakte trainingssessies.

 

contact: Stef Van Der Hoeven stef.vanderhoeven@ugent.be

EPOSM_logo-11.png

Clubgrade

clubgrade_logo.png

Sportclubs groeien en evolueren enorm. Naast de dagelijkse werking willen bestuurders ook hun sportclub in de juiste richting laten groeien. Maar hoe doe je dat nu precies? 

Clubgrade helpt sportclubs op bestuurlijk niveau en versterkt waar nodig. Samen met het team van Clubgrade gaan sportclubs aan de slag. Ze krijgen de nodige ondersteuning en alle tools aangereikt om hun club naar een hoger niveau te tillen. Kortom, voor clubs met goesting om te groeien.

In samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie (VSF) biedt Clubgrade begeleidingstrajecten aan op maat van jouw club. Het team van Clubgrade gaat op onderzoek en kijkt waar de uitdagingen liggen. Ze spreken met iedereen van de club en werken steeds bottom-up. Met de concrete oplossingen die ze aanbieden kan je met jouw sportclub aan de slag.

Het Clubgrade project wordt mede mogelijk gemaakt door steun van Sport Vlaanderen.

​​

Contact: Tom De Clerck
Tom.declerck@ugent.be

OPS

OPS.png

Het Onderzoeksplatform Sport 2017-2022 is het wetenschappelijke onderzoeksprogramma van de Vlaamse overheid in het beleidsdomein Sport. Onderzoekers van de KU Leuven, de UGent en de VUB zullen gedurende 5 jaar wetenschappelijk onderzoek verrichten in drie onderzoekslijnen.

Thomas De Bock van het team Sportmanagement UGent werkt op de onderzoekslijn laagdrempelig sporten binnen het OPS.

contact: Thomas De Bock
Thomas.debock@ugent.be

PrOFS

Profs logo.JPG

Fraude in sport moet op een geïntegreerde manier worden aangepakt door samenwerking tussen sportorganisaties en publieke en private organisaties, zodat sport haar positieve rol ten volle kan benutten. 

 

Het  PrOFS project biedt een ambitieuze, state-of-the-art, multidisciplinaire wetenschappelijke benadering.  Het project beoogt een systemische verandering, die mogelijk wordt gemaakt door de nauwe samenwerking tussen een breed scala aan onderzoekers en de voornaamste stakeholders in de strijd tegen fraude in sport. Lees er alles over op de PrOFS pagina.

Het PrOFS project wordt mede mogelijk gemaakt door steun van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

Contact: prof. dr. Annick Willem

Annick.willem@ugent.be

Sport Good Governance Game

sportGoodGovernanceGame_400x400.jpg

Het Sport Good Governance Game (SG3)-project is een initiatief van dr. Mathieu Marlier vanuit LUNEX University en draait om een online browsergame. Deze game betrekt sportmanagers van sportorganisaties waarbij ze een balans moeten vinden tussen het maatschappelijke doel van sport en de economische realiteit. Het toepassen van de principes van Good Governance (goed bestuur) en ethisch leiderschap leidt hierbij tot een betere score. Soms zullen financiële problemen, politieke gevoeligheden, ingewikkelde wetgeving of druk van de media echter onmiddellijke beslissingen op korte termijn vereisen.

Het einddoel van het SG3-project is om sportmanagers te stimuleren om principes van Good Governance in hun sportorganisaties te implementeren, zodat ze beter kunnen omgaan met het gevaar van doping, matchfixing, genderongelijkheid, fraude, grensoverschrijdend gedrag en andere risico's die in strijd zijn met de principes van Good Governance.

Contact: dr. Bram Constandt
bram.constandt@ugent.be

doctoraten & post-doctoraal onderzoek

geïnteresseerd in een specifiek onderzoeksthema?
Contacteer gerust een van onze onderzoekers.

Ethics management - match-fixing - gambling

Corporate social responsibility in professional sport organizations

Effectiviteitsmeting van een interventie om het beleid van sportverenigingen te verhogen

The role of federations in delivering Sport-for-all

Prevention of Fraud in Sport

Prevention of Fraud in Sport

VOLTOOID  DOCTORAATSONDERZOEK

Dr. Anne-Line Balduck

Effectiveness in Sport on Micro and Meso Management Level.

Dr. Mathieu Marlier

The value of intersectoral partnerships in sport - Promoting sport participation, physical activity, social capital and mental health through a sport development program in disadvantaged communities

Dr. Steffie Lucidarme

Governance of Sport and Physical Activity Policy Implementation Networks: key determinants, configurations and processes

Dr. Géraldine Zeimers

Corporate Social Responsibility institutionalization and implementation in sport organizations

PUBLICATIES

Sport-voor-allen

De Clerck, T., Aelterman, N., Haerens, L., & Willem, A. (2020). Enhancing volunteers capacity in all‐volunteer nonprofit
    organizations: The role of volunteer leaders' reliance on effective management processes and (de) motivating leadership.
    Nonprofit Management and Leadership, 1– 23. https://doi.org/10.1002/nml.21444. (SSCI impact factor 2019: 1.672, Q3).

Marlier, M., Constandt, B., Schyvinck, C., De Bock, T., Winand, M., & Willem, A. (2020). Bridge over troubled water: Linking
    capacities of sport and non-sport organizations. Social Inclusion, 8(3), 139-151. https://doi.org/10.17645/si.v8i3.2465. (impact
    factor SSCI 2019: 1.297, Q2).

Constandt, B., Thibaut, E., De Bosscher, V., Scheerder, J., Ricour, M., & Willem, A. (2020). Exercising in Times of Lockdown: An
    Analysis of the Impact of COVID-19 on Levels and Patterns of Exercise among Adults in Belgium. International Journal of
    Environmental Research and Public Health, 17
(11), 4144. https://doi.org/10.3390/ijerph17114144.  (impact factor SSCI 2019:
    2.849, Q1).

De Clerck, T., Willem, A., Aelterman, N., & Haerens, L. (2019). Volunteers Managing Volunteers: The Role of Volunteer Board
    Members’ Motivating and Demotivating Style in Relation to Volunteers’ Motives to Stay Volunteer. VOLUNTAS: International
    Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 1-14. https://doi.org/10.1007/s11266-019-00177-6. (impact factor SSCI
    2019: 1.538, Q3).

Willem, A., Girginov, V., & Toohey, K. (2018). Governing bodies of sport as knowledge brokers in Sport-for-All communities of
    practice. Sport Management Review, 22(5), 584-599. https://doi.org/10.1016/j.smr.2018.08.005. (impact factor SSCI
    2019: 3.337, Q2).

 Dobbels, L., Voets, J., Marlier, M., De Waegeneer, E., & Willem, A. (2018). Why network structure and coordination matter: A
    social network analysis of sport for disadvantaged people. International Review for the Sociology of Sport, 53(5), 572–593.
    https://doi.org/10.1177/1012690216666273. (impact factor SSCI 2018: 1.771, Q1).

Babiak, K.; Thibault, L., & Willem, A. (2018) Mapping Research on Interorganizational Relationships in Sport 2018
    Management: Current Landscape and Future Research Prospects; Journal of Sport Management, 32(3),
    272-294. https://doi.org/10.1123/jsm.2017-0099. (impact factor SSCI 2018: 2.167, Q2).

Lucidarme, Steffie; Babiak, Kathy; and Willem, Annick (2017) Governmental power in elite sport networks: a resource-
   dependency perspective. European Sport Management Quarterly, 18(3), 348-372.
   https://doi.org/10.1080/16184742.2017.1405998. (impact factor SSCI 2018: 2.27, Q2).

Van Dyck, D., Cardon, G., De Bourdeaudhuij, I., de Ridder, L., & Willem, A. (2017). Who Participates in Running 2018 Events?
   Socio-Demographic Characteristics, Psychosocial Factors and Barriers as Correlates of Non-Participation—A Pilot Study in
   Belgium. International journal of environmental research and public health, 14(11), 1315.
    https://doi.org/10.3390/ijerph14111315. (impact factor: 2.145, Q2).

Willem, A., De Rycke, J., & Theeboom, M. (2017). The role of autonomous and controlled motivation in exercise intentions of
   participants in a mass cycling event. Frontiers in psychology, 8, 354. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.00354. (impact
    factor: 2.089, Q2).

 

ETHIEK-CSR

Schyvinck, C., Babiak, K., Constandt, B., & Willem, A. (in press). What does entrepreneurship add to the understanding of
    corporate social responsibility management in sport? Journal of Sport Management. https://doi.org/10.1123/jsm.2020-0356.

    (SSCI impact factor 2019: 2.359, Q2).

Constandt, B., Heres, L., Marlier, M., & Willem, A. (2020). A Stakeholder Perspective on Ethical Leadership in Sport: Bridging the
    Gap Between the Normative and Descriptive Lines of Inquiry. Psychologica Belgica, 60(1), 381–395.
    https://doi.org/10.5334/pb.543. (SSCI impact factor 2019: 0.610, Q4).

Constandt, B., & Willem, A. (2020). Hosting the Olympics in Times of a Pandemic: Historical Insights from Antwerp 1920. Leisure
    Sciences
, 1-6. https://doi.org/10.1080/01490400.2020.1773982. (impact factor SSCI 2019: 1.952, Q2).

Zeimers, G., Lefebvre, A., Winand, M., Anagnostopoulos, C., Zintz, T., & Willem, A. (2020). Organisational factors for corporate
    social responsibility implementation in sport federations: A qualitative comparative analysis. European Sport Management
    Quarterly
, 1-21. https://doi.org/10.1080/16184742.2020.1731838. (impact factor SSCI 2019: 1.889, Q3).

De Waegeneer, E., Constandt, B., Van Der Hoeven, S., & Willem, A. (2019). Badminton players’ moral intentions: A factorial
    survey study into personal and contextual determinants. Frontiers in Psychology, 10(2272), 1-9.
    https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02272. (impact factor SSCI 2019: 2.067, Q2).

Van Der Hoeven, S., De Waegeneer, E., Constandt, B., & Willem, A. (2020). Match-fixing: Moral challenges for those involved.
    Ethics & Behavior, 30(6), 425-443. https://doi.org/10.1080/10508422.2019.1667238. (impact factor SSCI 2019: 1.120, Q3).

Constandt, B., Parent, M.M., & Willem, A. (2020). Does it really matter? A study on soccer fans’ perceptions of ethical leadership
    and their role as “stakeowners.” Sport Management Review, 23(3), 374-386. https://doi.org/10.1016/j.smr.2019.04.003. (impact
    factor SSCI 2019: 3.337, Q2).

Zeimers, G., Anagnostopoulos, C., Zintz, T., & Willem, A. (2019). Examining collaboration among nonprofit organisations for
    socially responsible programs. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 48(5), 953-974.
  https://doi.org/10.1177%2F0899764019837616. (impact factor SSCI 2019: 1.764, Q2).

Zeimers, G., Anagnostopoulos, C., Zintz, T., & Willem, A. (2019). Organisational learning for corporate social responsibility in
    sport organisations. European Sport Management Quarterly, 19(1), 80-101.
    https://doi.org/10.1080/16184742.2018.1546752. (impact factor SSCI 2019: 1.889, Q3).

Schyvinck, C., & Willem, A. (2019). From cause-related marketing strategy to implementation in professional basketball
    organizations: A matter of alignment. European Sport Management Quarterly, 19(1), 58-79.
  https://doi.org/10.1080/16184742.2018.1563625. (impact factor SSCI 2019: 1.889, Q3).

Constandt, B., & Willem, A. (2019). The trickle-down effect of ethical leadership in nonprofit soccer clubs. Nonprofit
  Management & Leadership, 29
(3), 401-417. https://doi.org/10.1002/nml.21333. (impact factor SSCI 2019: 1.672, Q3).

Constandt, B., De Waegeneer, E., & Willem, A. (2019). Ethical code effectiveness in football clubs: A longitudinal 2018 analysis.
    Journal of Business Ethics, 156(3), 621-634. https://doi.org/10.1007/s10551-017-3552-0. (impact factor SSCI 2019: 4.141, Q1).

Constandt, B., De Waegeneer, E., & Willem, A. (2018). Coach ethical leadership in soccer clubs: An analysis of its influence on
    ethical behavior. Journal of Sport Management, 32(3), 185-198. https://doi.org/10.1123/jsm.2017-0182. (impact factor SSCI
    2018: 2.167, Q2)

Schyvinck, C., & Willem, A. (2018). A typology of cause-related marketing approaches in European professional basketball.
    Sport Management Review, 21(4), 347-362. https://doi.org/10.1016/j.smr.2017.08.006. (impact factor SSCI 2018: 2.138, Q2) 

De Waegeneer, E., Devisch, I., and Willem, A. (2017). Ethical Codes in Sports Organizations: An Empirical Study on 2017
  Determinants of Effectiveness. Ethics & Behavior, 27(4), 261-282. https://doi.org/10.1080/10508422.2016.1172011 (impact
  factor: 0.942, Q3)