VAKGEBIED

Sport-voor-allen door SAMENWERKINGEN

Inter-organisatorische relaties zijn een noodzaak voor sportorganisaties om middelen te verkrijgen, efficiëntie te behouden en effectief te zijn in hun sport-voor-allen beleid.

 

Meer dan 50% van de inter-organisatorische samenwerkingsverbanden mislukt door een gebrekkige aansturing van de samenwerking. We bestuderen samenwerkingstypes, besluitvormingsmechanismen en processen op het niveau van de beoefenaars, de organisatie en het beleid in functie van het realiseren van een sport-voor-allen beleid.

 

Onderzoek naar samenwerkingsverbanden gebeurt in samenwerking met het N-lab van de Universiteit Gent.

 

ETHIEK

De sportwereld heeft een complexe relatie met ethiek en waarden. Enerzijds zijn er heel wat voordelen verbonden aan de praktijk en de organisatie van de sport, zoals gezondheid, sociale cohesie, sociaal kapitaal,...

 

Aan de andere kant lijdt de sport onder een morele crisis: matchfixing, slecht bestuur, doping, ... komen elke dag in de media aan bod. Deze paradox moet in goede banen geleid worden. 

 

We bestuderen hoe sport goed kan zijn (sportethiek) en goed kan doen (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Onderzoek naar sportethiek en Olympische waarden is ingebed in de Olympische leerstoel Henri de Baillet Latour-Jacques Rogge.

PUBLICATIES

COLLABORATIONS

Marlier, M., Lucidarme, S., Cardon, G., De Bourdeaudhuij, I. and Willem, A. (2016). Capacity building through cross sector partnerships: a multiple case study of a sport program in disadvantaged communities in Belgium. BMC Public Health, 15:1306.
Dobbels, L., Marlier, M., Cardon, G., Voets, J., De Waegeneer, E. and Willem, A. (2016). Why network structure and coordination matters: a social network analysis of sport for disadvantaged people. International Review for the Sociology of Sport.

Lucidarme, Steffie; Babiak, Kathy; and Willem, Annick (2017) Governmental power in elite sport networks: a resource-dependency perspective. European Sport Management Quarterly.

Babiak, K.; Thibault, L., and Willem, A. (2017) Mapping Research on Interorganizational Relationships in Sport Management: Current Landscape and Future Research Prospects; Sport Management Journal, accepted.

Willem, A., Girginov, V., & Toohey, K. (2018). Governing bodies of sport as knowledge brokers in Sport-for-All communities of practice. Sport Management Review.

Marlier, M., Constandt, B., Schyvinck, C., De Bock, T., Winand, M., & Willem, A. (2020). Bridge over troubled water: Linking capacities of sport and non-sport organizations. Social Inclusion, 8(3), 139-151.

ETHICS

Theme 1: Ethics

 

Constandt, B., De Waegeneer, E., & Willem, A. (2018). Coach ethical leadership in soccer clubs: An analysis of its influence on ethical behavior. Journal of Sport Management, 32(3), 185-198.

Constandt, B., & Willem, A. (2019). The trickle-down effect of ethical leadership in nonprofit soccer clubs. Nonprofit Management & Leadership, 29(3), 401-417.

Constandt, B., De Waegeneer, E., & Willem, A. (2019). Ethical code effectiveness in football clubs: A longitudinal analysis. Journal of Business Ethics, 156(3), 621-634.

De Waegeneer, E., Constandt, B., Van Der Hoeven, S., & Willem, A. (2019). Badminton players’ moral intentions: A factorial survey study into personal and contextual determinants. Frontiers in Psychology, 10(2272), 1-9.

Van Der Hoeven, S., De Waegeneer, E., Constandt, B., & Willem, A. (2020). Match-fixing: Moral challenges for those involved. Ethics & Behavior, 30(6), 425-443.

Constandt, B., Parent, M.M., & Willem, A. (2020). Does it really matter? A study on soccer fans’ perceptions of ethical leadership and their role as “stakeowners.” Sport Management Review, 23(3), 374-386.


Theme 2: Corporate Social Responsibilty

 

Schyvinck, C., & Willem, A. (2018). A typology of cause-related marketing approaches in European professional basketball. Sport Management Review, 21(4), 347-362.

Schyvinck, C., & Willem, A. (2019). From cause-related marketing strategy to implementation in professional basketball organizations: A matter of alignment. European Sport Management Quarterly, 19(1), 58-79.

Zeimers, G., Anagnostopoulos, C., Zintz, T., & Willem, A. (2018). Organisational learning for corporate social responsibility in sport organisations. European Sport Management Quarterly, 1-22.

Zeimers, G., Anagnostopoulos, C., Zintz, T., & Willem, A. (2019). Organisational learning for corporate social responsibility in sport organisations. European Sport Management Quarterly, 19(1), 80-101.

Zeimers, G., Lefebvre, A., Winand, M., Anagnostopoulos, C., Zintz, T., & Willem, A. (2020). Organisational factors for corporate social responsibility implementation in sport federations: A qualitative comparative analysis. European Sport Management Quarterly, 1-21.

LOPEND ONDERZOEK

DOCTORAAL EN POSTDOCTORAAL ONDERZOEK

Stef Van Der Hoeven

Cleo Schyvinck

Corporate social responsibility in professional sport organizations

Tom De Clerck

Effectiviteitsmeting van een interventie om het beleid van sportverenigingen te verhogen

Thomas De Bock

The role of federations in delivering Sport-for-all

Gema Souvenir

Prevention of Fraud in Sport

Tassilo Tissot

Prevention of Fraud in Sport

VOLTOOID ONDERZOEK

DOCTORAATSONDERZOEKEN

Dr. Anne-Line Balduck

Effectiveness in Sport on Micro and Meso Management Level.

Dr. Mathieu Marlier

The value of intersectoral partnerships in sport - Promoting sport participation, physical activity, social capital and mental health through a sport development program in disadvantaged communities

Dr. Steffie Lucidarme

Governance of Sport and Physical Activity Policy Implementation Networks: key determinants, configurations and processes

Dr. Géraldine Zeimers

Corporate Social Responsibility institutionalization and implementation in sport organizations

Dr. Bram Constandt

Ethics management in football clubs

Projecten

EPOSM

Preventie van Sportgerelateerde Matchfixing

 

Een Erasmus+ Sport partnerschap tussen academische en niet-academische organisaties dat sportgerelateerde matchfixing onderzoekt in verschillende sportdisciplines op Europees niveau. Bovendien zal dit project ook op maat gemaakte trainingssessies organiseren.

Missie:

“De kennis, het bewustzijn en de morele beoordeling over sportgerelateerde matchfixing verhogen onder mensen die betrokken zijn in sport, door middel van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak die anderen kan inspireren.”

Visie:

“Het waarborgen van fair play in sport door te streven naar een competitie zonder matchfixing.”

Doelen:

  • Het bewustzijn over de prevalentie van sportgerelateerde matchfixing verhogen.

  • De morele beoordeling over het feit dat sportgerelateerde matchfixing fout is, stimuleren. Sportgerelateerde matchfixing bedreigt immers de geloofwaardigheid en de aantrekkelijkheid van sport.

  • De kennis over sportgerelateerde matchfixing delen en overdragen via de organisatie van op maat gemaakte trainingssessies.

Clubgrade

Sportclubs groeien en evolueren enorm. Naast de dagelijkse werking willen bestuurders ook hun sportclub in de juiste richting laten groeien. Maar hoe doe je dat nu precies? 

Clubgrade helpt sportclubs op bestuurlijk niveau en versterkt waar nodig. Samen met het team van Clubgrade gaan sportclubs aan de slag. Ze krijgen de nodige ondersteuning en alle tools aangereikt om hun club naar een hoger niveau te tillen. Kortom. Voor clubs met goesting om te groeien.

Publicaties:

De Clerck, T., Willem, A., Aelterman, N., & Haerens, L. (2019). Volunteers Managing Volunteers: The Role of Volunteer Board Members’ Motivating and Demotivating Style in Relation to Volunteers’ Motives to Stay Volunteer. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 1-14.

De Clerck, T., Aelterman, N., Haerens, L., & Willem, A. (2020). Enhancing volunteers capacity in all‐volunteer nonprofit organizations: The role of volunteer leaders' reliance on effective management processes and (de) motivating leadership. Nonprofit Management and Leadership.

OPS

Het Onderzoeksplatform Sport 2017-2022 is het wetenschappelijke onderzoeksprogramma van de Vlaamse overheid in het beleidsdomein Sport. Onderzoekers van de KU Leuven, de UGent en de VUB zullen gedurende 5 jaar wetenschappelijk onderzoek verrichten in drie onderzoekslijnen.

Thomas De Bock van het team Sportmanagement UGent werkt op de onderzoekslijn laagdrempelig sporten binnen het OPS.

PrOFS

Fraude in sport moet op een geïntegreerde manier worden aangepakt door samenwerking tussen sportorganisaties en publieke en private organisaties, zodat sport haar positieve rol ten volle kan benutten. 

 

Het  PrOFS project biedt een ambitieuze, state-of-the-art, multidisciplinaire wetenschappelijke benadering.  Het project beoogt een systemische verandering, die mogelijk wordt gemaakt door de nauwe samenwerking tussen een breed scala aan onderzoekers en de voornaamste stakeholders in de strijd tegen fraude in sport. Lees er alles over op de PrOFS pagina.

 © 2020 by Ghent University - Department of Movement & Sport Sciences - Sport Management.