profs-logo-transp.png

De negatieve impact van fraude in sport – zijnde elk gedrag dat tot doel heeft de uitkomst van een sportcompetitie te beïnvloeden of sport misbruikt omwille van financiële of andere motieven – is nooit prominenter aanwezig geweest dan vandaag. Fraude in sport ondermijnt niet alleen de aantrekkelijkheid van sport als economische miljarden business, het bedreigt ook de integriteit van sport. Fraude in sport moet op een geïntegreerde manier worden aangepakt door samenwerking tussen sportorganisaties en publieke en private organisaties, zodat sport haar positieve rol ten volle kan benutten (bijvoorbeeld voor het bevorderen van publieke gezondheid en sociale cohesie). De bestaande inzichten in de oorzaken en gevolgen van fraude in sport en in de gewenste preventieve maatregelen zijn echter beperkt en sterk gefragmenteerd. Bijgevolg zijn ook de voorgestelde hervormingen slechts beperkt effectief.


Het PrOFS project biedt een ambitieuze, state-of-the-art, multidisciplinaire wetenschappelijke benadering. Daarmee komt het PrOFS project tegemoet aan de oproepen van zowel academici als het werkveld om een holistisch kader te ontwikkelen. Het PrOFS project beoogt een systemische verandering, die mogelijk wordt gemaakt door de nauwe samenwerking tussen een breed scala aan onderzoekers en de voornaamste stakeholders in de strijd tegen fraude in sport. Voor de eerste keer wordt een multidisciplinair project voorgesteld dat op basis van wetenschappelijk onderzoek concrete tools ontwikkelt en test (bvb. fraude in sport barometer, risicoaudit, misdaad-monitoring) en oplossingen aanreikt (bvb. nieuwe wetgeving, educatieve workshops, competitie-hervormingen) in de optimalisatie van de strijd tegen fraude in sport. De focus van het PrOFS project ligt op die types van fraude (met name matchfixing, mensenhandel, omkoping, financiële en sociale fraude met inbegrip van witwaspraktijken) die het sterkst aanwezig zijn, maar waartegen een geïntegreerde aanpak ontbreekt.

PrOFS: Prevention Of Fraud in Sports
Strategisch basis onderzoek gefinancierd door FWO

Impact en doelstellingen

Impact


Het feit dat PrOFS zijn oorsprong vindt in een dringende vraag van het sportdomein (bottom up) en niet in een louter wetenschappelijk gepercipieerde nood (top down) vormt een sterk innovatief element van het PrOFS project. Dit wordt eveneens duidelijk geïllustreerd door de grote en diverse groep van organisaties die via intentieverklaringen hebben gesteld te willen meewerken aan het PrOFS project. Als dusdanig is een grote impact op het Vlaamse sportdomein mogelijk. De hierboven aangehaalde activiteiten leveren tools die nuttig zijn voor een breed gamma aan verschillende stakeholders. Terwijl sommige werkpakketten inzoomen op bepaalde types van fraude of op bepaalde acties, zal ons laatste werkpakket een holistische en geïntegreerde benadering ontwikkelen en presenteren.

Doelstellingen

1. De creatie van een wetgevend kader dat de kansen op verschillende types fraude verkleint.
2. De organisatie van sportcompetities op een wijze die de kansen op fraude verkleint.
3. Het inbouwen van voldoende controles, systemen, en checks in sportorganisaties om fraude te voorkomen.
4. De ontwikkeling van een permanent netwerk of agentschap dat fraude kan monitoren en preventieve steun kan bieden.
5. Het voorzien van maatregelen (barometer) aan publieke agentschappen om de preventie van fraude te evalueren.
6. De morele ontwikkeling van atleten, coaches en leiders in de sport sector.
7. Het voorzien van tools voor managers en bestuurders om fraude op een effectieve wijze te voorkomen.
8. Het voorzien van een blauwdruk van een geïntegreerd anti-fraude systeem 
9. Het engageren van alle stakeholdergroepen in sport om samen te werken in de strijd tegen fraude in sport.

Eerste adviescomité & resultaten

Op 16 september zijn de eerste resultaten van het PrOFS project voorgesteld door het onderzoeksteam op het publieke PrOFS Symposium. De slides uit het plenaire gedeelte zijn hieronder te vinden.

Tussentijdse adviescomités

Na het tweede adviescomité in januari heeft op 29 maart heeft het derde adviescomité van de PrOFS-project plaatsgevonden zoals te lezen in één van onze nieuwsberichten

De stand van zaken van het onderzoek richting een geïntegreerde aanpak van Fraude in Sport wordt in onderstaande slides uit het plenaire gedeelte kort geschetst. 

Inhoudelijke topics zijn in de diepte behandeld in vier verschillende werkgroepen binnen het adviescomité: (anti-)fraude scan; competitie planning; individuele morele ontwikkeling; en wetten en regelgeving. Bij interesse kan u steeds contact opnemen met Cleo Schyvinck of Bram Constandt.

TEAM

PROMOTOR

Prof. dr. Annick Willem

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 

CO-PROMOTOREN

Prof. dr. Leen Haerens

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 

Prof. dr. Alain van hiel

Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Prof. dr. Dries Goossens

Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer

Prof. dr. Wim Hardyns

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) – UGent

Prof. dr. Tom Vander Beken

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) – UGent

Prof. dr. An Vermeersch

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) – UGent

Prof. dr. Letizia Paoli

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 

Prof. Dr. Bram Constandt

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 

POSTDOCTORAAL ONDERZOEKERS

dr. Cleo Schyvinck

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 

DOCTORANDI

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen UGent 

Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) – UGent

Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) – UGent

Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel Beheer - UGent

Leuven Institute of Criminology (LINC) – KU Leuven

Panathlon.jpg
ices.png
LOGO SPORT VLAANDEREN subsidiëring tran
vsf_logo_hoge_resolutie.jpg
NADO.jpg
BOIC.png
SIOD_logo.jpg
FWO.png

Partners

transparency int.jpg
gaming commssion.png
vlaamse hockey liga.jpg
pro league.png
sporta.jpg
coca cola.jpg
Fed politie.png
volley.jpg
voetbal vlaanderen.png
tenisvlaanderen.png
KBVB.png
Belgian cycling.png
VAL.png
counsil.png
euathletes.png
Fedovjust.png
prosecutor.JPG
sport scheduling solutions.png
movetex.jpg